Postępowanie w przypadku zgonu w domu

  1. Wezwij pogotowie lub lekarza rodzinnego (jeżeli jest to możliwe)
  2. Lekarz pogotowia wystawi kartę informacyjną o zgonie z którą udajemy się do lekarza rodzinnego po kartę zgonu, jeżeli zgon stwierdził lekarz rodzinny to wystawi on kartę zgonu
  3. Z kartą zgonu udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego (zawsze w tej miejscowości gdzie nastąpił zgon) po akt zgonu (2 bezpłatne sztuki) zabierając ze sobą dowód osobisty osoby zmarłej i swój

Postępowanie w przypadku zgonu w Szpitalu, Hospicjum lub Domu Pomocy Społecznej

  1. Kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący (musimy mieć dowód osobisty zmarłego i swój)
  2. Z kartą zgonu udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego (zawsze w tej miejscowości gdzie nastąpił zgon) po akt zgonu (2 bezpłatne sztuki) zabierając ze sobą dowód osobisty osoby zmarłej i swój

Postępowanie w przypadku zgonu nagłego (wpadek, zabójstwo)

Jeżeli na miejscu zdarzenia jest policja lub prokurator to on decyduje czy zmarła osoba będzie poddana sekcji czy nie. Koszty związane z przewozem, przechowaniem i sekcją pokrywa prokuratura. Po tych czynnościach należy udać się do Prokuratury po zezwolenie na na wydanie osoby zmarłej oraz zezwolenie na pochówek osoby zmarłej oraz kartę zgonu.


Profesjonalizm
Indywidualne podejście do klienta


Razem z Tobą
w trudnej chwili


Skontaktuj się z nami
Zakład pogrzebowy |